Galleri TegelSten 2001-2004

I södra flygeln på Görvälns Slott inspirerade de vackra
tegelvalven från 1600-talet mig till ett galleri för keramisk skulptur. I den unika gallerimiljön som iordningställdes av Sten Öhman fick besökaren möjligheten att möta inter-nationellt verksamma utövare av denna för Sverige relativt ovanliga konstart.

Galleri TegelSten hade 5 utställare per år, några från
Sverige men också från Wales, Estland, Finland,
Frankrike, Holland, Lettland och Slovakien. Verksamheten drevs i föreningsform, helt ideellt och utan provisioner från utställarna. 

Sedan Sten Öhman under hösten 2004 överlåtit sin
verksamhet fanns inga förutsättningar för en fortsättning.